Nieuw Bestuur

Woensdag jongstleden had Dispuut Redux een vergadering én op deze vergadering is er een nieuw bestuur opgestaan. Vol trots presenteren wij u ons nieuw bestuur:

  • praeses (VII) – Janneke Wind
  • abactis – Daan Voskamp
  • quaestor – Kaj Dockx

Am. Pieksma is afgetreden als praeses en Am. Honig is afgetreden als quaestor. Het dispuut dankt hun voor hun inzet die zij hebben getoond in hun bestuurstermijn(en) en dat zal niet snel vergeten worden.